Vážení sportovní přátelé,

předem bych rád poděkoval všem mužstvům za účast ve skončeném 40. ročníku soutěže PLLH. Zároveň mně dovolte pozvat stávající a předběžně přihlášená mužstva k účasti v novém 41. ročníku soutěže PLLH 2017/2018. Dovolte mi, abych Vás tímto e-mailem informoval o přípravách 41. ročníku soutěže PLLH 2017/2018. Zvlášť si dovoluji upozornit na některé nutné organizační změny, které byl ŘV PLLH nucen realizovat vzhledem k některým podstatným změnám a skutečnostem při přípravě před zahájením 41. ročníku PLLH. Při přípravě každého nového ročníku soutěže je nezbytná spolupráce pořadatele PLLH, z.s. se všemi mužstvy a proto si Vás dovoluji informovat o důležitých krocích ohledně spolupráce se zástupci mužstev v rámci příprav na zahájení nového ročníku PLLH. Z důvodu předpokládaného úbytku mužstev o mužstva, která se rozhodla ukončit činnost v PLLH nebo se rozhodla pro úlohu doplnění komparsu v soutěži elit a předpokládaného malého přírůstku nově se přihlášených mužstev je nutné s určitým předstihem znát předběžný počet mužstev, která uvažují o startu v 41. ročníku soutěže PLLH. Z výše uvedeného důvodu si pořadatel PLLH, z.s. dovoluje požádat zástupce mužstev o odpověď na níže uvedenou otázku, která je nutná pro předběžné úvahy o počtu účastníků soutěže PLLH. Vyjádření k účasti v příštím ročníku soutěže PLLH (kladné nebo záporné) zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 2. září 2017. Předem upozorňuji, že i mužstvo, které uzavře Smlouvu o účasti a stane se účastníkem PLLH může být zároveň i účastníkem jiné amatérské soutěže v ledním hokeji. Za Vaše odpovědi (kladné nebo záporné), které jsou v této době příprav nového ročníku PLLH nezbytně nutné předem děkuji. Příprava na zahájení nového ročníku soutěže PLLH vyžaduje realizaci níže uvedených kroků, které je nutné uskutečnit před zahájením soutěže a to:

Uzavírání Smluv o účasti v PLLH mezi jednotlivými mužstvy a pořadatelem PLLH, z.s., které se uskuteční ve dnech 19., 19., 20. a 21. září 2017 od 16:30 do 18:30 hod. v kanceláři Společenství Malešice v suterénu domu č.p. 413, Počernická č.70, Praha 10-Malešice (jako před minulým ročníkem). Tyto termíny je nutné bezpodmínečně dodržet z důvodu dodržení termínu zahájení soutěže 2.října 2017.

Poslední mimořádný termín pro uzavírání smluv s do té doby nerozhodnutými mužstvy je možný pouze po telefonické dohodě s p.Humlem do pondělí 25. září 2017 !!!

Objednat se k uzavření Smlouvy o účasti lze i mimo uvedené termíny - pouze telefonicky! (Ve dnech od 3.září do 10.září 2017 nebude pan Huml k dispozici pro žádné jednání). Při uzavírání smluv bude zástupci mužstev uhrazeno startovné ve výši – 6.000,- Kč v hotovosti.

Doporučuji mužstvům, která jsou již nyní rozhodnuta účastnit se 41. ročníku soutěže PLLH a zvláště předběžně přihlášeným (novým) mužstvům spojit se s panem Humlem (telefonem) a dohodnout si mimořádný termín k uzavření Smlouvy o účasti již v měsíci srpnu.

Žádám vedoucí mužstev, která již nyní s určitostí vědí, že mají zájem o účast v 41. ročníku PLLH o potrzení této skutečnosti panu Humlovi. Za toto oznámení jménem pořadatele PLLH, z.s. předem děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů v novém, 41. ročníku PLLH. Děkuji také vedoucím mužstev za oznámení, že nemají zájem dále pokračovat v účasti v PLLH s přáním mnoho úspěchů ve Vaší další činnosti.

Doporučuji zástupcům mužstev prostudovat Propozice PLLH (vč. příloh), které byly v některých bodech změněny, doplněny a aktualizovány. Propozice PLLH jsou nedílnou součástí Smlouvy o účasti v PLLH. Novelizované znění Propozic PLLH je v plném znění uveřejněno na www.pllh.cz. Uzavřením Smlouvy o účasti v soutěži PLLH se mužstva zároveň zavazují dodržovat veškerá ustanovení Propozic PLLH a jejich 3 příloh.

Upozornění pro mužstva, která budou uzavírat Smlouvy na pronájem ledové plochy na zimních stadionech mimo území Prahy. Maximální hodina začátku soutěžního utkání (pronájem ledové plochy) je stanovena na 22:00 hodin !!!

Děkuji předem jménem pořadatele PLLH, z.s. všem vedoucím mužstev za zodpovědný přístup při dodržení plnění výše uvedených nezbytných kroků, které jsou nutné při přípravě a následném úspěšném zahájení 41. ročníku soutěže PLLH 2017/2018.

Pořadatel Pražská liga ledního hokeje, z.s. (dále PLLH, z.s.) si tímto dovoluje informovat a zároveň pozvat zástupce jednotlivých mužstev, účastníků soutěže PLLH na slavnostní Setkání zástupců mužstev a členů PLLH, z.s. u příležitosti vyhodnocení výsledků uplynulého 40. ročníku soutěže PLLH a zahájení nového 41. ročníku soutěže PLLH 2017/2018. Setkání zástupců jednotlivých mužstev s pořadateli soutěže PLLH, z.s. se koná:
Termín:  pondělí 2. října 2017 – začátek v 17:00 hod.
(prezentace a volná diskuse již od 16:30 hod.)
Místo:   „Bílý dům“, Zenklova 43, Praha 8-Libeň

Bližší informace podá p.Huml, tel.: 607 874 343

S pozdravem sportu zdar a rekreačnímu hokeji zvlášť!

Jan H u m l
za ŘV PLLH
V Praze dne 5. srpna 2017

Ročenku XXXX. ročníku pražské ligy ledního hokeje 2016/2017 můžete stahovat zde:

rocenka40.pdf

Nesax

© Copyright 2015 PLLH, z.s.